The old days

Being over twenty for several years now, you can hear me speak every now and then of the old days. Not in the first place the GOOD old days. Those old times surely have my interest, so it appears in my paintings a lot.

Nu ik al een aantal jaren twintig – plus ben, kun je me af en toe horen spreken over vroeger tijden. Niet speciaal de GOEDE oude tijd. In elk geval heeft deze vervlogen tijd mijn interesse, dus komt het vaak terug in mijn schilderijen.

old days in Italy – cazzetta produtiore dal. (sold)
Winter is coming
Every days work
Marie – harvesting
medium size canvas – Mister Miller
Big canvas, acryllics. Those old working days